Informacija apie UAB „Autokurtas“ autoserviso ir eksploatuoti netinkamų autotransporto priemonių tvarkymo veiklos Verslo g. 13, Kumpių k., Domeikavos sen., Kauno r. poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: UAB „Autokurtas“ autoserviso ir eksploatuoti netinkamų autotransporto priemonių tvarkymo veikla Verslo g. 13, Kumpių k., Domeikavos sen., Kauno r..

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Autoservisas ir eksploatuoti netinkamų autotransporto priemonių tvarkymas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Autokurtas“, įmonės kodas:  135456559, Verslo g. 13, Kumpių k., Domeikavos sen., Kauno r., tel. + 370 37 39 10 90, el. p. info@autokurtas.lt, kontaktinis asmuo: Vytautas Garbenis.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, faks. (8–37) 40 75 49, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima Domeikavos seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Bažnyčios g. 2, Domeikavoje, darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2019 m. gegužės 27 d. iki viešo susirinkimo 2019 m. birželio 11 d. Taip pat su PVSV ataskaita galima susipažinti UAB „Infraplanas“ buveinėje ir interneto svetainėje www.infraplanas.lt.

Viešas susirinkimas įvyks 2019 m. birželio 11 d. 17 val., Domeikavos seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Bažnyčios g. 2, Domeikavoje. Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu, faksu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

Su parengta PVSV ataskaita galite susipažinti čia

Su patikslinta, pagal NVSC pateiktas pastabas, ataskaita galite susipažinti čia

Atgal