Informacija apie Šešių vėjo elektrinių (Bridžių k., Bridžių vs., Šakių sen., Šakių r. sav. bei Jurbūdžių k., Lukšių sen., Šakių r. sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir susirinkimą, kuris organizuojamas internetinės vaizdo ir garso transliacijos būdu

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Šešių vėjo elektrinių (Bridžių k., Bridžių vs., Šakių sen., Šakių r. sav. bei Jurbūdžių k., Lukšių sen., Šakių r. sav.) statyba ir eksploatacija.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Elektros gamyba ir perdavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Vėjo nauda“, įmonės kodas – 302412557, Briedžių g. 50, Bizierių k., LT-71473 Šakių r., el. p. jlauraitis3@gmail.com, kontaktinis asmuo: Julius Lauraitis, tel. +370 616 75112.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, Inovacijų g. 3, Biruliškės LT-54469, Kauno r., tel. +370 621 66746, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima nuo 2021 m. rugpjūčio 23 d. iki 2021 m. rugsėjo 7 d., Šakių rajono savivaldybės interneto svetainėje: https://www.sakiai.lt/aktualija/ ir UAB „Infraplanas“ interneto svetainėje: https://infraplanas.lt/category/naujienos/.

Susirinkimas, kuris organizuojamas internetinės vaizdo ir garso transliacijos būdu, įvyks 2021 m. rugsėjo 7 d. 17 val.. Prisijungimo adresas: https://us02web.zoom.us/j/87210017326.

Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu iki 2021 m. rugsėjo 7 d. galima pateikti PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

Su parengta PVSV Ataskaita galite susipažinti čia

Su PVSV Ataskaitos priedais galite susipažinti čia

Atgal