Informacija apie Pauliukų ŽŪB kiaulių fermos gamybos padalinio (Pievų g. 6, Juškonių k., Žeimių sen., Jonavos r. sav.) esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir susirinkimą, kuris organizuojamas internetinės vaizdo ir garso transliacijos būdu

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Pauliukų ŽŪB kiaulių fermos gamybos padalinio (Pievų g. 6, Juškonių k., Žeimių sen., Jonavos r. sav.) esama veikla.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Kiaulių auginimas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: Pauliukų ŽŪB, įmonės kodas – 256605060, Juškonių k., Žeimių sen.,  LT-55402 Jonavos r. sav., kontaktinis asmuo: Andrėjus Štombergas, tel. (8 686) 53396, el. p. pauliuku@gmail.com.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, Inovacijų g. 3, Biruliškės LT-54469, Kauno r., tel. (8-629) 31 014, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima nuo 2022 m. vasario 14 d. iki 2022 m. kovo 1 d. Jonavos rajono savivaldybės interneto svetainėje: https://www.jonava.lt/gyventojams/skelbimai/54 ir UAB „Infraplanas“ interneto svetainėje: https://infraplanas.lt/category/naujienos/.

Susirinkimas, kuris organizuojamas internetinės vaizdo ir garso transliacijos būdu, įvyks 2022 m. kovo 1 d. 17 val.. Prisijungimo adresas: https://us02web.zoom.us/j/86137417073.

Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu iki 2022 m. kovo 1 d. galima pateikti PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

Su parengta PVSV ataskaita ir jos priedais galite susipažinti čia:

Pauliukų ŽŪB PVSV ataskaita  PVSV priedai

Pauliukų ŽŪB kiaulių ūkio PVSV ataskaita su priedais po I NVSC pastabų

Pauliukų ŽŪB kiaulių ūkio PVSV ataskaita su priedais po I NVSC pastabų patikslinta 

Atgal