INFORMACIJA apie parengtą Vilkaviškio rajono Graužinių smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ATASKAITĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: Valstybės Įmonė „Kelių priežiūra“ Marijampolės padalinys (Gamyklų g. 12, LT – 68108 Marijampolė, www.keliuprieziura.lt el. paštas marijampole@keliuprieziura.lt , tel. (8 694) 99470).

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“ (K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, www.infraplanas.lt, el. paštas info@infraplanas.lt, tel. (8 37) 407548).

PŪV pavadinimas: Vilkaviškio rajono Graužinių smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimas.

PŪV vieta: Marijampolės apskritis, Vilkaviškio rajonas, Gražiškių seniūnija, Graužinių kaimas.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl ataskaitos: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės teritorinis padalinys, Vilkaviškio rajono savivaldybė, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Ataskaitą tvirtins: atsakingoji institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.

Su PAV ataskaita susipažinti galima: Internetu tinklalapyje www.infraplanas.lt. Ataskaita taip pat viešinama Gražiškių seniūnijoje Sūduvos g. 23, Gražiškių mstl. (kontaktinis asmuo seniūnas, tel. 8 342 66018) ir UAB „Infraplanas“ buveinėje (kontaktinis asmuo T. Vaičiūnas, tel. 869390610) nuo vasario 5 d. iki kovo 6 d. darbo valandomis nuo 10-12 val. ir nuo 14-16 val.

Viešas susitikimas vyks: š. m. kovo 6 d. 17.00 Gražiškių seniūnijos salėje, Sūduvos g. 23, Gražiškių mstl.

Pasiūlymus raštu, el. paštu iki viešo susirinkimo dienos galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB INFRAPLANAS aukščiau nurodytais kontaktais, o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

Su parengta PAV ataskaita galite susipažinti čia

Atgal