Informacija apie parengtą Vienos vėjo elektrinės (Pyplių k., Kaišiadorių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Vienos vėjo elektrinės (Pyplių k., Kaišiadorių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav.) statyba ir eksploatacija.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Elektros gamyba ir perdavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Relektra“, įmonės kodas:  158893183, Vytenio g. 46, LT-03229 Vilnius, kontaktinis asmuo: Ričardas Giriūnas, tel. (8-698) 33 069, el. p. ricardas@relektra.lt.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, faks. (8–37) 40 75 49, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima Kaišiadorių apylinkės seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Gedimino g. 48, Kaišiadoryse, darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2020 m. spalio 16 d. iki viešo susirinkimo 2020 m. lapkričio 3 d. Taip pat su PVSV ataskaita galima susipažinti UAB „Infraplanas“ buveinėje ir interneto svetainėje www.infraplanas.lt.

Viešas susirinkimas įvyks 2020 m. lapkričio 3 d. 17 val., UAB „Biodinamika“ adminstracinėse patalpose, adresu Uternos g. (prie senojo aerodromo), Pyplių k. Kaišiadorų raj. Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu, faksu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

Su parengta PVSV ataskaita galite susipažinti čia  Triukšmo sklaidos žemėlapiai   Šešėliavimas   SAZ

Atgal