Informacija apie parengtą UAB PRATC biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelės (Didžiagrašių k. 2, Noriūnų sen., Kupiškio r.) veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: UAB PRATC biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelės (Didžiagrašių k. 2, Noriūnų sen., Kupiškio r.) veikla.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: biologiškai skaidžių atliekų kompostavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“, įmonės kodas – 300127004, Beržų g. 3, LT- 36237 Panevėžys, el. p. info@pratc.lt, kontaktinis asmuo: Alvydas Stravinskas, tel. +370 45 43 21 99.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, Inovacijų g. 3, Biruliškės LT-54469, Kauno r., tel. +370 621 66 746, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima Noriūnų seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Sodų g. 1, Noriūnų k., Kupiškio r., darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2022 m. gegužės 6 d. iki viešo susirinkimo 2022 m. gegužės 24 d. Taip pat su PVSV ataskaita galima susipažinti UAB „Infraplanas“ buveinėje ir interneto svetainėje https://infraplanas.lt/category/naujienos/.

Viešas susirinkimas įvyks 2022 m. gegužės 24 d. 17 val., Noriūnų seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Sodų g. 1, Noriūnų k., Kupiškio r.. Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu, faksu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

Atgal