Informacija apie parengtą UAB „Geros dalys“ planuojamos eksploatuoti netinkamų autotransporto priemonių ardymo veiklos (Didvyrių g. 1B, Didvyriai, LT-54113 Kauno r. sav.) visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir susirinkimą, kuris organizuojamas internetinės vaizdo ir garso transliacijos būdu

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo veikla (Didvyrių g. 1B, Didvyriai, LT-54113 Kauno r. sav.).

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (toliau – ENTP) surinkimas, demontavimas ir tinkamų dalių realizavimas pakartotiniam naudojimui.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Geros dalys“, Įmonės kodas 305638846, Didvyrių g. 1B, Didvyriai, LT-54113 Kauno r., kontaktinis asmuo: Mindaugas Kilinskas, tel. (8-614) 01 005, el. p. mindaugaskilinskas@gmail.com

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima nuo 2021 m. vasario 1 d. iki 2021 m. vasario 18 d. Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje: https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/urbanistikos-skyrius/teritorij%C5%B3-planavimo-dokument%C5%B3-skelbimai/  ir UAB „Infraplanas“ interneto svetainėje: https://infraplanas.lt/category/naujienos/.

Susirinkimas, kuris organizuojamas internetinės vaizdo ir garso transliacijos būdu, įvyks 2021 m. vasario 18 d. 17 val.. Prisijungimo adresas: https://us02web.zoom.us/j/82714389953. Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu iki 2021 m. kovo 5 d. galima pateikti PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

Su parengta PVSV ataskaita, galite susipažinti čia    Ataskaitos priedai

Atgal