Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos – Marvelės krovininės prieplaukos plėtros- poveikio aplinkai vertinimo PROGRAMĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) Organizatorius: AB Vidaus vandens kelių direkcija, Raudondvario pl. 113, LT-47186 Kaunas, https://vvkd.lt/, Tel. +37065762251, El. p. vvkd@vvkd.lt

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų Rengėjas: UAB „Infraplanas“, Inovacijų g. 3, Biruliškių k., LT-54469 Kauno r. sav., www.infraplanas.lt, el. paštas info@infraplanas.lt, tel. +370 69888312.

PŪV pavadinimas ir vietaMarvelės krovininės prieplaukos plėtra planuojama Kauno miesto savivaldybėje Aleksoto seniūnijoje sklype adresu Užnemunės g. 5.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl programos: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Kauno savivaldybės administracijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Programą tvirtins – Aplinkos apsaugos Agentūra (toliau Agentūra), A. Juozapavičiaus g. 9, aaa@gamta.lt, tel. (8-706) 62 008.

Pasiūlymus dėl PAV programos prašome teikti Agentūrai ir taip pat galima teikti PAV dokumentų Rengėjui arba PŪV organizatoriui per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo.

Informacija apie galimą sprendimo pobūdį: Agentūra priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad veikla atitinka/neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus ir ši planuojama ūkinė veikla gali/negali būti vykdoma.

Susipažinti su PAV programa galima žemiau:

Atgal