Informacija apie parengtą Planuojamos betono mišinių gamybos (Kauno g. 190, Puskelnių k., Marijampolės sav.) veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitos viešo pristatymo visuomenei susirinkimą (susirinkimo internetinės vaizdo ir garso transliacijos įrašas)

Dėl pasaulinės viruso COVID-19 pandemijos Lietuvos Respublikoje galiojant karantinui ir pasinaudojus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) prie Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacija, viešas susirinkimas, kurio metu visuomenė supažindinta su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita, buvo suorganizuotas elektroninėmis komunikacijos priemonėmis.

Su viešo susirinkimo internetinės vaizdo ir garso transliacijos įrašu galite susipažinti čia: 2020 m. birželio 23 d. betono mišinių gamyklos PVSV susirinkimo vaizdo ir garso įrašas

Atgal