INFORMACIJA apie parengtą Pienininkystės ūkio (Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Genaičių k.) statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo PROGRAMĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: Ūkininkas Vaidotas Gelžinis, Genaičių k. Dauparų – Kvietinų sen., Klaipėdos rajonas, Tel.: +370618 09230, ritagelziniene@gmail.com.

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, www.infraplanas.lt, el. paštas info@infraplanas.lt, tel. (8 37) 40 75 48.

PŪV pavadinimas ir vieta – Pienininkystės ūkio (Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Genaičių k.) statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl programos: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Programą tvirtins atsakingoji institucija – Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, aaa@aaa.am.lt, tel. (8-70) 66 20 08).

Dėl PAV programos pasiūlymus teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Infraplanas“, o pasiūlymo kopijas Aplinkos apsaugos agentūrai aukščiau nurodytais kontaktais, 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo.

Su PAV programa susipažinti galima PAV dokumento rengėjo interneto svetainėje www.infraplanas.lt

Susipažinti su parengta PAV programa galite čia

 

Atgal