INFORMACIJA apie parengtą Pakruojo rajono Guostagalio ŽŪB galvijų ūkio plėtra Palinkuvės g. 9, Guostagalio k., Pakruojo rajone poveikio aplinkai vertinimo PROGRAMĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: Pakruojo r. „Guostagalio ŽŪB“ , Beržų g. 4, Guostagalis, 83041 Pakruojo r.tel. (8 686) 94136, el. p.: zubguostagalis@gmail.com Kontaktinis asmuo: Romualdas Bartkevičius

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, www.infraplanas.lt, el. paštas info@infraplanas.lt, tel. (8 37) 40 75 48.

PŪV pavadinimas ir vieta – Pakruojo rajono Guostagalio ŽŪB galvijų ūkio plėtra Palinkuvės g. 9, Guostagalio k., Pakruojo r.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl programos: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras Šiaulių departamentas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinis padalinys, Pakruojo rajono savivaldybės administracija, Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Programą tvirtins atsakingoji institucija – Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, aaa@aaa.am.lt, tel. (8-70) 66 20 08).

Dėl PAV programos pasiūlymus galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Infraplanas“, o pasiūlymo kopijas Aplinkos apsaugos agentūrai aukščiau nurodytais kontaktais per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo.

Su parengta PAV programa susipažinti galite čia

Atgal