Informacija apie parengtą Dviejų vėjo elektrinių (Kad. Nr. 8435/0004:84, Bridžių k., Šakių sen., Šakių r. sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Dviejų vėjo elektrinių (Kad. Nr. 8435/0004:84, Bridžių k., Šakių sen., Šakių r. sav.) statyba ir eksploatacija.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Elektros gamyba ir perdavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Vėjo nauda“, įmonės kodas:  302412557, Briedžių g. 50, Bizierių k., LT-71473 Šakių r., kontaktinis asmuo: Julius Lauraitis, tel. (8-616) 75 112, el. p. jlauraitis3@gmail.com.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, faks. (8–37) 40 75 49, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima Šakių seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Bažnyčios g. 10/Vytauto g. 12, Šakiuose, darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2020 m. vasario 25 d. iki viešo susirinkimo 2020 m. kovo 12 d. Taip pat su PVSV ataskaita galima susipažinti UAB „Infraplanas“ buveinėje ir interneto svetainėje www.infraplanas.lt.

Viešas susirinkimas įvyks 2020 m. kovo 12 d. 17 val., Šakių seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Bažnyčios g. 10/Vytauto g. 12, Šakiuose. Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu, faksu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

Su parengta PVSV ataskaita galite susipažinti čia

Atgal