INFORMACIJA apie parengtą dedeklių vištų paukštyno (Petrošiškio k. 4, Alizavo sen., Kupiškio r. sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ATASKAITĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Zujų paukštynas“, Jonuškų g. 14, Leonpolio k., Deltuvos sen., LT-20306 Ukmergės r. sav., el. p.: info@zujupaukstynas.lt arba andrejus.burlakovas@vici.eu, tel. (8-34) 04 01 32 arba (8-68) 73 98 66.

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, www.infraplanas.lt, el. paštas info@infraplanas.lt, tel. (8 37) 40 75 48.

PŪV pavadinimas ir vieta – Dedeklių vištų paukštyno (Petrošiškio k. 4, Alizavo sen., Kupiškio r. sav. Panevėžio apskritis) statyba ir eksploatacija.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl ataskaitos: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, Kupiškio rajono savivaldybės administracija, Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Ataskaitą tvirtins atsakingoji institucija – Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, aaa@aaa.am.lt, tel. (8-70) 66 20 08).

Su PAV ataskaita susipažinti galima: Internetu tinklalapyje www.infraplanas.lt. Ataskaita taip pat viešinama Alizavos seniūnijoje Berželių g. 1, Alizavos mstl. (kontaktinis asmuo seniūnė, tel. 8 682 18334) ir UAB „Infraplanas“ buveinėje (kontaktinis asmuo T. Vaičiūnas, tel. 869390610) nuo rugsėjo 14 d. iki spalio 15 d. darbo valandomis nuo 10-12 val. ir nuo 14-16 val.

Viešas susitikimas vyks: š. m. spalio 15 d. 17.00 Alizavos seniūnijos salėje, Berželių g. 1, Alizavos mstl.

Pasiūlymus raštu, el. paštu iki viešo susirinkimo dienos galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB INFRAPLANAS aukščiau nurodytais kontaktais, o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

Su parengta PAV ataskaita galite susipažinti čia

Patikslinta PAV ataskaita pagal NVSC pastabas

Atgal