INFORMACIJA apie parengtą dedeklių vištų paukštyno (Petrošiškio k. 4, Alizavo sen., Kupiškio r. sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ATASKAITĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Zujų paukštynas“, Jonuškų g. 14, Leonpolio k., Deltuvos sen., LT-20306 Ukmergės r. sav., el. p.: info@zujupaukstynas.lt arba andrejus.burlakovas@vici.eu, tel. (8-34) 04 01 32 arba (8-68) 73 98 66.

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, www.infraplanas.lt, el. paštas info@infraplanas.lt, tel. (8 37) 40 75 48.

PŪV pavadinimas ir vieta – Dedeklių vištų paukštyno (Petrošiškio k. 4, Alizavo sen., Kupiškio r. sav. Panevėžio apskritis) statyba ir eksploatacija.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl ataskaitos: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, Kupiškio rajono savivaldybės administracija, Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Ataskaitą tvirtins atsakingoji institucija – Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, aaa@aaa.am.lt, tel. (8-70) 66 20 08).

Su PAV ataskaita susipažinti galima: Internetu tinklalapyje www.infraplanas.lt. Ataskaita taip pat viešinama Alizavos seniūnijoje Berželių g. 1, Alizavos mstl. (kontaktinis asmuo seniūnė, tel. 8 682 18334) ir UAB „Infraplanas“ buveinėje (kontaktinis asmuo T. Vaičiūnas, tel. 869390610) nuo rugsėjo 14 d. iki spalio 15 d. darbo valandomis nuo 10-12 val. ir nuo 14-16 val.

Viešas susitikimas vyks: š. m. spalio 15 d. 17.00 Alizavos seniūnijos salėje, Berželių g. 1, Alizavos mstl.

Pasiūlymus raštu, el. paštu iki viešo susirinkimo dienos galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB INFRAPLANAS aukščiau nurodytais kontaktais, o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

Su parengta PAV ataskaita galite susipažinti čia

Patikslinta PAV ataskaita pagal NVSC pastabas

Ataskaitos papildymas pagal AAA pastabas

Atgal