Informacija apie parengtą Avidės su skerdykla (Kantališkių k., Sasnavos sen., Marijampolės sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Avidės su skerdykla (Kantališkių k., Sasnavos sen., Marijampolės sav.) statyba ir eksploatacija.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Avių auginimas, veisimas bei skerdimas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: Ūkininkė Kristina Kučinskienė, Ūkio identifikavimo kodas: 4377997, Sasnos g. 6b, Kantališkių k., Sasnavos sen., Marijampolės sav., Tel. (8-69) 98 64 35, kontaktinis asmuo: Vytautas Ilevičius.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, faks. (8–37) 40 75 49, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima Sasnavos seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Sūduvos g. 27, Sasnava, Marijampolės sav., darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2018 m. rugpjūčio 13 d. iki viešo susirinkimo 2018 m. rugpjūčio 30 d. Taip pat su PVSV ataskaita galima susipažinti UAB „Infraplanas“ buveinėje ir interneto svetainėje www.infraplanas.lt.

Viešas susirinkimas įvyks 2018 m. rugpjūčio 30 d. 17 val., Sasnavos seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Sūduvos g. 27, Sasnava, Marijampolės sav.

Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu, faksu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

Su parengta PVSV ataskaita susipažinti galite čia

 

Atgal