Informacija apie Panevėžio miesto naminių gyvūnų kapinių (Kad. Nr. 2701/0033:466 Panevėžio miestas) įrengimo poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Panevėžio miesto naminių gyvūnų kapinių (Kad. Nr. 2701/0033:466 Panevėžio miestas) įrengimas.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Naminių gyvūnų laidojimas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: Panevėžio miesto savivaldybės administracija, įmonės kodas:  288724610, Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys, tel. +370 45 50 44 71, el. p. administracija@panevezys.lt, kontaktinis asmuo: Tomas Tamošiūnas.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, faks. (8–37) 40 75 49, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima Panevėžio miesto savivaldybės administracinėse patalpose, adresu Laisvės a. 20, Panevėžyje, darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2018 m. lapkričio 8 d. iki viešo susirinkimo 2018 m. lapkričio 27 d. Taip pat su PVSV ataskaita galima susipažinti UAB „Infraplanas“ buveinėje ir interneto svetainėje www.infraplanas.lt.

Viešas susirinkimas įvyks 2018 m. lapkričio 27 d. 17 val., Panevėžio miesto savivaldybės administracinėse patalpose, adresu Laisvės a. 20, Panevėžyje.

Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu, faksu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

Su parengta PVSV ataskaita galite susipažinti čia

Atgal