Informacija apie Noreikiškių katilinės (Universiteto g. 1, Akademija, Kauno raj.) rekonstrukcijos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Noreikiškių katilinės (Universiteto g. 1, Akademija, Kauno raj.) rekonstrukcija.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: elektros energijos, garo ir karšto vandens gamyba ir tiekimas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: AB „Kauno energija“, įmonės kodas:  235014830, Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas, tel. (8-37) 39 10 90, el. p. info@kaunoenergija.lt.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, faks. (8–37) 40 75 49, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima Akademijos seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Universiteto g. 8, Akademijos mstl., Kauno r. sav., darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2019 m. lapkričio 18 d. iki viešo susirinkimo 2019 m. gruodžio 3 d. Taip pat su PVSV ataskaita galima susipažinti UAB „Infraplanas“ buveinėje ir interneto svetainėje www.infraplanas.lt.

Viešas susirinkimas įvyks 2019 m. gruodžio 3 d. 17 val., Akademijos seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Universiteto g. 8, Akademijos mstl., Kauno r. sav. Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu, faksu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

Su parengta PVSV ataskaita galite susipažinti čia

Atgal