Informacija apie Nepavojingų statybinių inertinių atliekų, mišrių statybinių ir griovimo atliekų bei medienos atliekų tvarkymo, adresu Antakalnio g. 25, Antakalnių k., Dūkštų sen., Vilniaus r. sav. poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Nepavojingų statybinių inertinių atliekų, mišrių statybinių ir griovimo atliekų bei medienos atliekų tvarkymas, adresu Antakalnio g. 25, Antakalnių k., Dūkštų sen., Vilniaus r. sav.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Nepavojingų statybinių inertinių atliekų, mišrių statybinių ir griovimo atliekų bei medienos atliekų tvarkymas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Ekonetas“, įmonės kodas:  304962749, Dvaro g. 98, Vėlybniškės, LT-14223 Vilniaus r., kontaktinis asmuo: Vitold Vidzicki.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, faks. (8–37) 40 75 49, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima Dūkštų seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Pijorų g. 1, Dūkštų k., darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2019 m. kovo 21 d. iki viešo susirinkimo 2019 m. balandžio 8 d. Taip pat su PVSV ataskaita galima susipažinti UAB „Infraplanas“ buveinėje ir interneto svetainėje www.infraplanas.lt.

Viešas susirinkimas įvyks 2019 m. balandžio 8 d. 17 val., Dūkštų seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Pijorų g. 1, Dūkštų k.

Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu, faksu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

Su parengta UAB „Ekonetas“ PVSV ataskaita galite susipažinti čia

Atgal