INFORMACIJA apie Klaipėdos rajono Šnaukštų smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO (PAV) PRADŽIĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Lankresta“, Salantų g. 35, Padvarių k., LT-97157 Kretingos r. sav., mob. tel. 8 652 79972, el. p. lankresta@lankresta.lt

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, Inovacijų g. 3, Biruliškių k., LT-54469 Kauno r. sav., mob. tel.  8 693 90610, el. p.: info@infraplanas.lt.

PŪV pavadinimas ir vieta – Klaipėdos rajono Šnaukštų smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimas. (Klaipėdos r., Dovilų sen., Šnaukštų k.).

PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teiks išvadas, ir atsakingoji institucija, kuri priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ir atlieka kitas PŪV PAV įstatyme numatytas funkcijas: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūra A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, aaa@aaa.am.lt, tel. 8 706 62008.

Dėl PAV pasiūlymus galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Infraplanas“, o pasiūlymo kopijas Aplinkos apsaugos agentūrai aukščiau nurodytais kontaktais per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo.

Su pranešimu apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią susipažinti galima PAV dokumento rengėjo interneto svetainėje www.infraplanas.lt (https://infraplanas.lt/pranesimas-apie-klaipedos-rajono-snaukstu-smelio-ir-zvyro-telkinio-istekliu-dalies-naudojimo-poveikio-aplinkai-vertinimo-pradzia/).

Atgal