Informacija apie Dviejų vėjo elektrinių (Kad. Nr. 8464/0003:58, Jurbūdžių k., Lukšių sen., Šakių r. sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Dviejų vėjo elektrinių (Kad. Nr. 8464/0003:58, Jurbūdžių k., Lukšių sen., Šakių r. sav.) statyba ir eksploatacija.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Elektros energijos gamyba ir perdavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Vėjininkystė“, įmonės kodas:  302412614, Briedžių g. 50, Bizierių k., LT-71473 Šakių r., tel. +370 616 75 112, el. p. jlauraitis3@gmail.com, kontaktinis asmuo: Julius Laurinaitis.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, faks. (8–37) 40 75 49, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima Lukšių seniūnijos administracinėse patalpose, adresu A. Tatarės g. 35, Lukšiuose, darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2018 m. lapkričio 9 d. iki viešo susirinkimo 2018 m. lapkričio 26 d. Taip pat su PVSV ataskaita galima susipažinti UAB „Infraplanas“ buveinėje ir interneto svetainėje www.infraplanas.lt.

Viešas susirinkimas įvyks 2018 m. lapkričio 26 d. 17 val., Lukšių seniūnijos administracinėse patalpose, adresu A. Tatarės g. 35, Lukšiuose. Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu, faksu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

Su parengta PVSV ataskaita galite susipažinti čia

Atgal