Informacija apie Dviejų vėjo elektrinių (Kad. Nr. 8464/0003:58, Jurbūdžių k., Lukšių sen., Šakių r. sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Dviejų vėjo elektrinių (Kad. Nr. 8464/0003:58, Jurbūdžių k., Lukšių sen., Šakių r. sav.) statyba ir eksploatacija.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Elektros energijos gamyba ir perdavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Vėjininkystė“, įmonės kodas:  302412614, Briedžių g. 50, Bizierių k., LT-71473 Šakių r., tel. +370 616 75 112, el. p. jlauraitis3@gmail.com, kontaktinis asmuo: Julius Lauraitis.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, faks. (8–37) 40 75 49, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima Lukšių seniūnijos administracinėse patalpose, adresu A. Tatarės g. 35, Lukšiuose, darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2019 m. sausio 29 d. iki viešo susirinkimo 2019 m. vasario 13 d. Taip pat su PVSV ataskaita galima susipažinti UAB „Infraplanas“ buveinėje ir interneto svetainėje www.infraplanas.lt.

Viešas susirinkimas įvyks 2019 m. vasario 13 d. 17 val., Lukšių seniūnijos administracinėse patalpose, adresu A. Tatarės g. 35, Lukšiuose. Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu, faksu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

Su parengta vėjo ektrinių PVSV ataskaita galite susipažinti čia

Su patikslinta, pagal NVSC pateiktas pastabas, PVSV ataskaita galite susipažinti čia

Atgal