Informacija apie Atliekų surinkimo ir paruošimo naudoti veiklos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje (Vokiečių g. 10, Marijampolėje) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Atliekų surinkimas ir paruošimas naudojimui didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje (Vokiečių g. 10, Marijampolėje).

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Atliekų surinkimas ir paruošimas naudojimui didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, įmonės kodas – 151479265, Vokiečių g. 10, LT-68300 Marijampolė, Tel. (8-616) 07 652 , kontaktinis asmuo: Rita Mincienė.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, faks. (8–37) 40 75 49, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima Molokų seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Molokų g. 61, Marijampolėje, darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2018 m. rugsėjo 13 d. iki viešo susirinkimo 2018 m. spalio 4 d. Taip pat su PVSV ataskaita galima susipažinti UAB „Infraplanas“ buveinėje ir interneto svetainėje www.infraplanas.lt.

Viešas susirinkimas įvyks 2018 m. spalio 4 d. 17 val., Molokų seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Molokų g. 61, Marijampolėje.

Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu, faksu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

Su parengta PVSV ataskaita galite susipažinti čia

Atgal