Informacija apie Antrinių žaliavų perdirbimo aikštelės su sandėliavimo statiniais statybos ir eksploatavimo (Verslo g. 41, Kaunas) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitos viešo pristatymo visuomenei susirinkimą (susirinkimo internetinės vaizdo ir garso transliacijos įrašas)

Dėl pasaulinės viruso COVID-19 pandemijos Lietuvos Respublikoje galiojant karantinui viešas susirinkimas, kurio metu visuomenė supažindinta su Antrinių žaliavų perdirbimo aikštelės su sandėliavimo statiniais statybos ir eksploatavimo (Verslo g. 41, Kaunas) poveikio visuomenės sveikatai (PVSV) vetinimo ataskaita, buvo suorganizuotas elektroninėmis komunikacijos priemonėmis.

Su viešo susirinkimo internetinės vaizdo ir garso transliacijos įrašu galite susipažinti čia: 2020 12 14 d. susirinkimo vaizdo ir garso įrašas

Atgal