Informacija apie Antrinių žaliavų perdirbimo aikštelės su sandėliavimo statiniais statybos ir eksploatavimo (Verslo g. 41, Kaunas) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir susirinkimą, kuris organizuojamas internetinės vaizdo ir garso transliacijos būdu

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Antrinių žaliavų perdirbimo aikštelės su sandėliavimo statiniais statyba ir eksploatavimas (Verslo g. 41, Kaunas).

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Nepavojingų nerūšiuotų statybinių, griovimo ir kitų atliekų surinkimas iš fizinių ir juridinių asmenų, jų išrūšiavimas ir paruošimas tolimesniam naudojimui, perdirbimui bei statybinių „lego“ blokelių gamyba naudojant susmulkintas, atrūšiuotas statybines, griovimo, stiklo atliekas, pelenus ir cementą.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Agnaroma“, įm. k. 135673370, Smiltynai I, Kauno r., kontaktinis asmuo: Dalius Kreivėnas, tel. (8-687) 50 371, el. p. krdalius1975@gmail.com ir UAB „Betono laužas“ įm. k. 305594015, Draugystės g. 17-1, Kaunas, kontaktinis asmuo: Dalius Kreivėnas, tel. (8-687) 50 371, el. p. krdalius1975@gmail.com.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima nuo 2020 m. lapkričio 30 d. iki 2020 m. gruodžio 14 d. Kauno miesto savivaldybės filialo Petrašiūnų seniūnijos interneto svetainėje: http://www.kaunas.lt/administracija/struktura-ir-kontaktai/seniunijos/petrasiunu-seniunija/petrasiunu-seniunijos-naujienos/ ir UAB „Infraplanas“ interneto svetainėje: https://infraplanas.lt/category/naujienos/.

Susirinkimas, kuris organizuojamas internetinės vaizdo ir garso transliacijos būdu, įvyks 2020 m. gruodžio 14 d. 17 val.. Prisijungimo adresas: https://us02web.zoom.us/j/84340750211. Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu iki 2020 m. gruodžio 31 d. galima pateikti PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

 

Su PVSV ataskaita ir priedais galite susipažinti čia: 

PVSV ataskaita

PVSV ataskaitos priedai

Su PVSV ataskaita ir jos priedais pataisytais pagal Atsakingos institucijos pastabas galite susipažinti čia:

PVSV ataskaita ir priedai

Atgal