• transporto infrastruktūros objektų statybos, rekonstrukcijos ir remontų techninius pagrindimus, investicinius projektus, galimybių studijas, ekonomines ir finansinis analizes;
 • paraiškas transporto infrastruktūros projektų finansavimui iš Europos Sąjungos fondų;
 • priešprojektinius sprendinius, detaliuosius ir specialiuosius planus;
 • kelių ir gatvių priežiūros, remontų, rekonstrukcijos ir plėtros prioritetų sąrašus, įgyvendinimo programas, strateginius planus;
 • miestų ir rajonų bendrųjų planų susisiekimo dalis.
 • Transporto srautų tyrimus ir modeliavimą;
 • Automobilių eismo sąlygų (srauto dinamikos, greičio, laiko nuostolių, avaringumo) tyrimus ir modeliavimą, kelių, gatvių bei jų sankryžų esamojo bei liekamojo pralaidumo vertinimą; 
 • Kelių ir gatvių dangos eksploatacinių charakteristikų tyrimus, vertinimą ir prognozavimą; remonto poreikio bei dangos stiprinimo poreikio vertinimą.
 • Konsultuojame eismo organizavimo ir eismo inžinerijos klausimais.
 • Ruošiame eismo organizavimo schemas, atliekame saugaus eismo auditus.
 • Transporto srautų modeliavimo sistema EMME/2 leidžia prognozuoti automobilių srautų persiskirstymą gatvių (kelių) tinkle įdiegus tam tikras priemones arba nutiesus naujas jungtis, prognozuoti šių jungčių, viso tinklo ir atskirų mazgų apkrovimus, įvertina gatvių ir sankryžų laidumą esant vieniems ar kitiems gatvių ir sankryžų įrengimo bei modernizavimo sprendiniams. Tai padeda rasti optimalius gatvių (kelių) tinklo modernizavimo ir plėtros sprendinius. Taikant EMME/2 buvo modeliuojamas Vilniaus vakarinis aplinkkelis bei jo įrengimo etapai, Kauno rajono bendrojo plano automobilių kelių tinklo sprendiniai.
 • Kelių projektavimo bei priežiūros ir remontų planavimo sistemos HDM (Higway Development and Management system) matematinius modelius. HDM- tai priemonė greitkelių priežiūros ir plėtros planavimui. HDM matematiniai modeliai žinomi visame pasaulyje. Jie, atsižvelgiant į Lietuvos sąlygas, leidžia prognozuoti kelių eksploatacines charakteristikas, eismo poveikį bei eismo sąlygas, įvertinti remontų poreikius, pateikti pasiūlymus dėl dangos konstrukcijos klasės, kelio kategorijos, remontų planavimo ir pan. 
 • Sankryžų skaitmeninio modeliavimo sistema leidžia įvertinti esamą ir perspektyvinį sankryžų pralaidumą, parengti sankryžos rekonstrukcijos projektinius pasiūlymus, modeliuoti automobilių srautus modernizuotoje sankryžoje, modeliuoti šviesoforinį reguliavimą ir pan.
 • Saugaus eismo valdymo sistema bei Lietuvos sąlygoms adaptuoti avaringumo modeliai leidžia prognozuoti avaringumą, parinkti saugaus eismo priemones ir įvertinti jų efektyvumą.

Esame efektyviai įsisavinę ir darbe naudojame Europos Sąjungos ir Lietuvos institucijų aprobuotą metodinę dokumentaciją: „Investicinių projektų kaštų-naudos analizės vadovas“, „Harmonizuota metodika transporto kaštams įvertinti HEATCO“, „Automobilių kelių investicijų vadovas“. Kai kurie mūsų darbai (Vilniaus pietinės greito eismo gatvės galimybių studija ir paraiška dėl finansavimo, Vakarinio aplinkkelio statybos galimybių studija ir paraiška dėl finansavimo), buvo tikrinti Europos Komisijos bei kitų užsienio ekspertų ir buvo pripažinti kaip atitinkantys reikalavimus be papildomų korekcijų.