Informacija apie VŠĮ ŠRATC žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės (Drąsučių k., Kuršėnų kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.) veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: VŠĮ ŠRATC žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės (Drąsučių k., Kuršėnų kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.) veikla.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: žaliųjų atliekų kompostavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, įmonės kodas 145787276, Pramonės g. 15-71, 78137 Šiauliai, tel. +370 41 520 002, kontaktinis asmuo Inga Grigaliūnienė, el. p. i.grigaliuniene@sratc.lt.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, Inovacijų g. 3, Biruliškės LT-54469, Kauno r., tel. +370 621 66 746, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Gedimino g. 4A, Kuršėnuose, Šiaulių r. sav., darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2024 m. vasario  5 d. iki viešo susirinkimo 2024 m. vasario 21 d. Taip pat su PVSV ataskaita galima susipažinti UAB „Infraplanas“ buveinėje ir interneto svetainėje https://infraplanas.lt/category/naujienos/.

Viešas susirinkimas įvyks 2024 m. vasario 21 d. 17:00 val. Gedimino g. 4A, Kuršėnuose, Šiaulių r. sav.

Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

Atgal