Informacija apie VŠĮ ŠRATC didelių gabaritų atliekų ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės (Žironų k., Aukštelkų sen., Radviliškio r. sav.) veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: VŠĮ ŠRATC didelių gabaritų atliekų ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės (Žironų k., Aukštelkų sen., Radviliškio r. sav.) veikla.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimas bei biologiškai skaidžių atliekų kompostavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, įmonės kodas 145787276, Pramonės g. 15-71, 78137 Šiauliai, tel. +370 41 520 002, kontaktinis asmuo Inga Grigaliūnienė, el. p. i.grigaliuniene@sratc.lt.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, Inovacijų g. 3, Biruliškės LT-54469, Kauno r., tel. +370 621 66 746, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima Aukštelkų seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Taikos g. 12, Aukštelkai, Radviliškio r. sav., darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. iki viešo susirinkimo 2023 m. rugsėjo 18 d. Taip pat su PVSV ataskaita galima susipažinti UAB „Infraplanas“ buveinėje ir interneto svetainėje https://infraplanas.lt/category/naujienos/.

Viešas susirinkimas įvyks 2023 m. rugsėjo 18 d. 17:00 val. Aukštelkų seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Taikos g. 12, Aukštelkai, Radviliškio r. sav..

Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

Atgal