Informacija apie VŠĮ ŠRATC didelių gabaritų atliekų ir kitų atliekų surinkimo ir biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelės (Aleknaičių k. 14, Lygumų sen., Pakruojo r. sav.) veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) viešo pristatymo visuomenei susirinkimo protokolą ir dalyvių sąrašą

Atgal