Informacija apie Vienos vėjo elektrinės (Kad. Nr. 7218/0004:22, Šlapučių k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Vienos vėjo elektrinės (Kad. Nr. 7218/0004:22, Šlapučių k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav.) statyba ir eksploatacija.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Elektros energijos gamyba ir perdavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Vėjininkystė“, įmonės kodas:  302412614, Briedžių g. 50, Bizierių k., LT-71473 Šakių r., tel. +370 616 75 112, el. p. jlauraitis3@gmail.com, kontaktinis asmuo: Julius Lauraitis.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, faks. (8–37) 40 75 49, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima Ariogalos seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Vytauto g. 103, Ariogaloje, darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2019 m. birželio 13 d. iki viešo susirinkimo 2019 m. liepos 2 d. Taip pat su PVSV ataskaita galima susipažinti UAB „Infraplanas“ buveinėje ir interneto svetainėje www.infraplanas.lt.

Viešas susirinkimas įvyks 2019 m. liepos 2 d. 17 val., Ariogalos seniūnijos administracinėse patalpose, adresu                       Vytauto g. 103, Ariogaloje. Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu, faksu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

Su parengta PVSV ataskaita galite susipažinti čia

Su patikslinta, pagal NVSC pateiktas pastabas, PVSV ataskaita galite susipažinti čia

Atgal