Informacija apie „Vienos vėjo elektrinės (Berlainių k., Babtų sen., Kauno r. sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Vienos vėjo elektrinės (Kad. Nr. 5257/0003:191, Berlainių k., Babtų sen., Kauno r. sav.) statyba ir eksploatacija.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Elektros energijos gamyba ir perdavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Berlainių vėjas“, įmonės kodas – 303572511, Vytenio g. 46, LT-03229 Vilnius, mob. tel. (8-698) 330 69, el. ricardas@relektra.lt. Kontaktinis asmuo: Ričardas Giriūnas.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, faks. (8–37) 40 75 49, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima Babtų seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Nevėžio g. 3, Babtai, Babtų sen., Kauno r. sav., darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2018 m. birželio 19 d. iki viešo susirinkimo 2018 m. liepos 3 d. Taip pat su PVSV ataskaita galima susipažinti interneto svetainėje www.infraplanas.lt.

Viešas susirinkimas įvyks 2018 m. liepos 3 d. 17 val., Babtų seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Nevėžio g. 3, Babtai, Babtų sen., Kauno r. sav.

Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu, faksu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

Su Berlainių vėjo jėgainės PVSV galite susipažinti čia

Atgal