INFORMACIJA apie Vėjo elektrinių (Šilutės raj. sav. Usėnų ir Juknaičių sen.: Kavolių, Stremenių, Kūgelių, Okslindžių, Skierių bei Menklaukių kaimuose) statybos ir eksploatacijos POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO (PAV) ataskaitos viešo pristatymo visuomenei susirinkimą (susirinkimo protokolas, pristatymo medžiaga ir internetinės vaizdo ir garso transliacijos įrašas)

Dėl pasaulinės viruso COVID-19 pandemijos Lietuvos Respublikoje galiojant kekstremaliai situacijai viešas susirinkimas, kurio metu visuomenė supažindinta su Vėjo elektrinių (Šilutės raj. sav. Usėnų ir Juknaičių sen.: Kavolių, Stremenių, Kūgelių, Okslindžių, Skierių bei Menklaukių kaimuose) statybos ir eksploatacijos naudojimo poveikio aplinkai (PAV) vertinimo ataskaita, buvo suorganizuotas elektroninėmis komunikacijos priemonėmis.

Su viešo susirinkimo internetinės vaizdo ir garso transliacijos įrašu ir protokolu galite susipažinti čia: 2022 m. vasario 10 d. Susirinkimo protokolas ir dalyvių sąrašas, Pristatymo informacija, 2022 m. vasario 10 d susirinkimo įrašas

Atgal