Informacija apie UAB „Vigesta“ mėsos perdirbimo įmonės (Naikių g. 16, Mažeikiai) plėtros ir eksploatavimo poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) viešo pristatymo visuomenei susirinkimo protokolą ir dalyvių sąrašą

Atgal