Informacija apie VŠĮ ŠRATC didelių gabaritų atliekų ir kitų atliekų surinkimo ir biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelės (Aleknaičių k. 14, Lygumų sen., Pakruojo r. sav.) veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: UAB ŠRATC didelių gabaritų atliekų ir kitų atliekų surinkimo ir biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelės (Aleknaičių k. 14, Lygumų sen., Pakruojo r. sav.) veikla.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimas bei biologiškai skaidžių atliekų kompostavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, įmonės kodas 145787276, Pramonės g. 15-71, 78137 Šiauliai, tel. +370 41 520 002, kontaktinis asmuo Inga Grigaliūnienė, el. p. i.grigaliuniene@sratc.lt.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, Inovacijų g. 3, Biruliškės LT-54469, Kauno r., tel. +370 621 66 746, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima Lygumų seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Naujamiesčio g. 4, Lygumų mstl., Pakruojo r. sav., darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2023 m. rugpjūčio 7 d. iki viešo susirinkimo 2023 m. rugpjūčio 23 d. Taip pat su PVSV ataskaita galima susipažinti UAB „Infraplanas“ buveinėje ir interneto svetainėje https://infraplanas.lt/category/naujienos/.

Viešas susirinkimas įvyks 2023 m. rugpjūčio 23 d. 17:00 val. Lygumų seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Naujamiesčio g. 4, Lygumų mstl., Pakruojo r. sav..

Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu). Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

Atgal