Informacija apie UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“ (Žadvainių g. 25, Kalakutiškės k., Rietavo sen., Rietavo sav.) esamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“ (Žadvainių g. 25, Kalakutiškės k., Rietavo sen., Rietavo sav.) esama ūkinė veikla.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Visų kategorijų šalutinių gyvūninės kilmės produktų surinkimas, sunaikinimas arba perdirbimas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“, įmonės kodas 169704164, Žadvainų g. 25, Kalakutiškės k., LT – 90304 Rietavo sav., tel. nr. +370 656 23 063, el. p. s.seputyte@biovast.lt.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, Inovacijų g. 3, Biruliškės LT-54469, Kauno r., tel. nr. +370 629 31 014, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima Rietavo savivaldybės administracijos Rietavo seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Oginskių g. 8, Rietavas, darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2023 m. birželio 7 d. iki viešo susirinkimo 2023 m. birželio 21 d. Taip pat su PVSV ataskaita galima susipažinti UAB „Infraplanas“ buveinėje ir interneto svetainėje https://infraplanas.lt/category/naujienos/.

Viešas susirinkimas įvyks 2023 m. birželio 21 d. 17:00 val., Rietavo savivaldybės salėje, adresu Laisvės a. 3, Rietavas.

Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

Atgal