Informacija apie UAB PRATC biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelės (Levaniškio k., Pasvalio apylinkų sen., Pasvalio r. sav.) veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitos viešo pristatymo visuomenei susirinkimą (elektroninėmis komunikacijos priemonėms)

Dėl pasaulinės viruso COVID-19 pandemijos Lietuvos Respublikoje galiojant paskelbtai ekstremaliajai situacijai viešas susirinkimas, kurio metu visuomenė supažindinta su UAB PRATC biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelės (Levaniškio k., Pasvalio apylinkių sen., Pasvalio r. sav.) veiklos poveikio visuomenės sveikatai (PVSV) vetinimo ataskaita, buvo suorganizuotas elektroninėmis komunikacijos priemonėmis.

Su viešo susirinkimo protokolu ir jo priedais galite susipažinti čia:

Protokolas ir dalyvių sąrašas

2022 m. balandžio 5 d. visuomenės susirinkimo įrašas

 

Atgal