Informacija apie UAB „Forum LT“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) surinkimo ir tvarkymo veiklos (Raudondvario pl. 242A, Kaune) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: UAB „Forum LT“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) surinkimo ir tvarkymo veikla.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) surinkimas ir tvarkymas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Forum LT“, įmonės kodas:  303482900, Raudondvario pl. 127, Kaunas, tel. (8-682) 66 899, el. p. b.lapinskas@gmail.com. Kontaktinis asmuo Bartas Lapinskas.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, faks. (8–37) 40 75 49, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima Vilijampolės seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Lampėdžių g. 10, Kaune, darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2019 m. rugsėjo 9 d. iki viešo susirinkimo 2019 m. rugsėjo 25 d. Taip pat su PVSV ataskaita galima susipažinti UAB „Infraplanas“ buveinėje ir interneto svetainėje www.infraplanas.lt.

Viešas susirinkimas įvyks 2019 m. rugsėjo 25 d. 17 val., UAB „Forum LT“ administracinėse patalpose, adresu Raudondvario pl. 242 A, Kaune. Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu, faksu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

Su parengta PVSV ataskaita galite susipažinti čiaAtaskaita

Modeliavimo duomenys Tarša Triukšmas

Su patikslinta, pagal atsakingos institucijos pateiktas pastabas, PVSV ataskaita galite susipažinti čia

Su patikslinta, pagal atsakingos institucijos pateiktas pastabas, PVSV ataskaita galite susipažinti čia

Atgal