Informacija apie Šakių rajono Griškabūdžio ŽŪB Griškabūdžio gyvulininkystės komplekso (Skrynupių g. 13, 18, 20, 22, Griškabūdis, Griškabūdžio sen., Šakių r. sav.) esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Šakių rajono Griškabūdžio ŽŪB Griškabūdžio gyvulininkystės komplekso (Skrynupių g. 13, 18, 20, 22, Griškabūdis, Griškabūdžio sen., Šakių r. sav.) esama veikla.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Pieninių galvijų ir jų prieauglio auginimas, žaliavinio pieno gavyba.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: Šakių rajono Griškabūdžio ŽŪB, įmonės kodas 174285675, J. Jablonskio g. 1A, Griškabūdis, Griškabūdžio sen., Šakių r. sav., tel. +370 687 81 267, el. p.: griskabudis.zub@gmail.com.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, Inovacijų g. 3, Biruliškės, LT-54469 Kauno r. sav., tel. +370 629 31 014, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima Griškabūdžio seniūnijos administracinėse patalpose, adresu J. Jablonskio g. 2, Griškabūdis, Griškabūdžio sen., Šakių r. sav., darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2024 m. vasario 14 d. iki viešo susirinkimo 2024 m. vasario 29 d. Taip pat su PVSV ataskaita galima susipažinti UAB „Infraplanas“ buveinėje ir interneto svetainėje: https://infraplanas.lt/category/naujienos/.

Viešas susirinkimas įvyks 2024 m. vasario 29 d. 17:00 val., Griškabūdžio seniūnijos administracinėse patalpose, adresu J. Jablonskio g. 2, Griškabūdis, Griškabūdžio sen., Šakių r. sav.,

Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

Atgal