Informacija apie Planuojamos stiklo paketų gamyklos (Aviacijos g. 3, Karmėlavos mstl., Karmėlavos sen., Kauno r. sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitos viešo pristatymo visuomenei susirinkimą (susirinkimo internetinės vaizdo ir garso transliacijos įrašas)

Dėl pasaulinės viruso COVID-19 pandemijos Lietuvos Respublikoje galiojant ypatingajai padėčiai viešas susirinkimas, kurio metu visuomenė supažindinta su planuojamo stiklo paketų gamyklos (Aviacijos g. 3, Karmėlavos mstl., Karmėlavos sen., Kauno r. sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio visuomenės sveikatai (PVSV) vetinimo ataskaita, buvo suorganizuotas elektroninėmis komunikacijos priemonėmis.

Su susirinkimo įrašu galite susipažinti čia

Su dalyvių sąrašu galite susipažinti čia

 

Atgal