INFORMACIJA apie Parengtą Užvingio tilto poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ATASKAITĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT‐ 09308 Vilnius, el. p. savivaldybe@vilnius.lt Tel.: (8‐5) 2112529;

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, www.infraplanas.lt, el. paštas info@infraplanas.lt, tel. (8 37) 40 75 48.

PŪV pavadinimas ir vieta – Užvingio tilto statyba ir eksploatacija (Vilniaus m. Vilkpėdės ir Lazdynų seniūnijose).

PAV subjektai kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl ataskaitos: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Valstybinė miškų tarnyba LR aplinkos ministerija.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priims – Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, aaa@aaa.am.lt, tel. (8-70) 66 20 08).

PAV Ataskaita paskelbta ir eksponuojama UAB „Infraplanas“ interneto svetainėje www.infraplanas.lt,

Pasiūlymus raštu, el. paštu iki viešo susirinkimo dienos galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB INFRAPLANAS aukščiau nurodytais kontaktais, o pasiūlymų kopijos papildomai pateikti pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

Viešas supažindinimas vyks: 2020 m. gruodžio 2 d. 17 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu panaudojus šią nuorodą: https://us02web.zoom.us/j/83014686636

Užvingio tilto PAV ataskaita

Priedai

Užvingio tilto PAV ataskaita (versija2)

Atgal