INFORMACIJA apie Parengtą Pienininkystės ūkio (Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Genaičių k.) statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: Ūkininkas Vaidotas Gelžinis, Genaičių k. Dauparų – Kvietinų sen., Klaipėdos rajonas, Tel.: +370618 09230, ritagelziniene@gmail.com.

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, www.infraplanas.lt, el. paštas info@infraplanas.lt, tel. (8 37) 40 75 48.

PŪV pavadinimas ir vieta – Pienininkystės ūkio (Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Genaičių k.) statyba ir eksploatacija.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl PAV ataskaitos: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priims – Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, aaa@aaa.am.lt, tel. (8-70) 66 20 08).

PAV Ataskaita paskelbta UAB „Infraplanas“ interneto svetainėje www.infraplanas.lt.

PAV Ataskaita eksponuojama Dauparų-Kvietinių seniūnijoje (Žemaitės g. 10, Gargždų m., Klaipėdos r. (kontaktinis asmuo seniūno pavaduotojas, laikinai atliekantis seniūno pareigas, Vytautas Tirevičius, tel. +370 650 35 448) ir UAB „Infraplanas“ buveinėje (kontaktinis asmuo D. Pratašius, tel. +37062615983) nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 4 d. darbo valandomis nuo 9-12 val. ir nuo 12:45-17 val.

Pasiūlymus raštu, el. paštu iki viešo susirinkimo dienos galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB INFRAPLANAS aukščiau nurodytais kontaktais, o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

Viešas susitikimas vyks: 2020 m. rugpjūčio 4 d. 17 val. Dauparų-Kvietinių seniūnijoje (Žemaitės g. 10, Gargždų m., Klaipėdos r.) admintracinėse patalpose.

Su parengta PAV ataskaita ir priedais susipažinti galite čia

Gelžinio PAV ataskaita su priedais (versija 2020  08 mėn. 06 dienos)

V. Gelžinio PAV ataskaita po pastabų su priedais (Versija 2020 m. rugsėjo 3 d.)

V. Gelžinio PAV ataskaita po pastabų su priedais (Versija 2020 m. spalio 30 d.) 

Atgal