Informacija apie parengtą Dviejų vėjo jėgainių (Pakertų VE parke, Naujosios Slabados k., Žiežmarių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir susirinkimą, kuris organizuojamas internetinės vaizdo ir garso transliacijos būdu

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Dviejų vėjo jėgainių (Pakertų VE parke, Naujosios Slabados k., Žiežmarių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav.) statyba ir eksploatacija.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Elektros gamyba ir perdavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Relektra“, įmonės kodas:  158893183, Vytenio g. 46, LT-56203 Vilnius, kontaktinis asmuo: Ričardas Giriūnas, tel. (8-698) 33 069, el. p. ricardas@relektra.lt.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, faks. (8–37) 40 75 49, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima nuo 2020 m. balandžio 2 d. iki 2020 m. balandžio 21 d. Kaišiadorių raj. savivaldybės interneto svetainėje http://kaisiadorys.lt/index.php?3469334625, o  nuo 2020 m. balandžio 3 d. iki 2020 m. gegužės 6 d. UAB „Infraplanas“ interneto svetainėje https://infraplanas.lt/category/naujienos ir atvykus į UAB „Infraplanas“ buveinę K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas.

Susirinkimas organizuojamas internetinės vaizdo ir garso transliacijos būdu įvyks 2020 m. balandžio 21 d. 17 val.. Prisijungimo adresas: https://us04web.zoom.us/j/291583047. Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu iki gegužės 6 d.  galima pateikti PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

Su parengta PVSV ataskaita galite susipažinti čia

Atgal