Informacija apie AB „Kauno grūdai“ greitai paruošiamų produktų gamybos padalinio (Biochemikų g. 1, Kėdainiai) eksploatacijos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: AB „Kauno grūdai“ greitai paruošiamų produktų gamybos padalinio (Biochemikų g. 1, Kėdainiai) eksploatacija.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Greitai paruošiamų produktų gamyba.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: AB „Kauno grūdai“, įmonės kodas 133818917, H. ir O. Minkovskių g. 63, LT-46217 Kaunas, tel. +370 372 23317, el. p. a.kasiuliene@kggroup.eu.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, Inovacijų g. 3, Biruliškės LT-54469, Kauno r., tel. +370 629 31 014, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima Kėdainių miesto seniūnijos administracinėse patalpose, adresu S. Jaugelio Telegos g. 2, Kėdainiai, darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2023 m. balandžio 17 d. iki viešo susirinkimo 2023 m. gegužės 2 d. Taip pat su PVSV ataskaita galima susipažinti UAB „Infraplanas“ buveinėje ir interneto svetainėje https://infraplanas.lt/category/naujienos/.

Viešas susirinkimas įvyks 2023 m. gegužės 2 d. 17:00 val., Kėdainių miesto seniūnijos administracinėse patalpose, adresu S. Jaugelio Telegos g. 2, Kėdainiai.

Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

Atgal