INFORMACIJA apie priimtą sprendimą dėl mišrių gyvulių ir naminių paukščių auginimo veiklos Audriaus Banionio ūkyje (Margininkų k., Taurakiemio sen., Kauno r. sav.) leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

Aplinkos apsaugos agentūra priėmė sprendimą, kad planuojama ūkinė veikla-mišrių gyvulių ir naminių paukščių auginimo veikla A. Banionio ūkyje Margininkų kaime – leistina pagal parengtą PAV ataskaitą ir joje numatytą scenarijų (alternatyvą) F1.

Su sprendimu galima susipažinti 2017-11-21_sprendimas dėl A. Banionio ūkio Kauno raj.

Su skelbimu galima susipažinti čia Skelbimas

 

Atgal