Informacija apie Vienos vėjo elektrinės (Kad. Nr. 9101/0006:483, Gylių k., Bubių sen., Šiaulių r. sav.) rekonstrukcijos ir eksploatacijos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Vienos vėjo elektrinės (Kad. Nr. 9101/0006:483, Gylių k., Bubių sen., Šiaulių r. sav.) rekonstrukcija ir eksploatacija.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Elektros energijos gamyba ir perdavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Vėjininkystė“, įmonės kodas – 302412614, Briedžių g. 50, Bizierių k., LT-71473 Šakių r. sav., mob. tel. (8-61) 67 51 12, el. p. jlauraitis3@gmail.com. Kontaktinis asmuo: Julius Lauraitis.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, faks. (8–37) 40 75 49, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima Bubių seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Seniūnijos g. 1, Bubių k., Bubių sen., Šiaulių r. sav., darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2017 m. gruodžio 27 d. iki 2018 m. sausio 11 d. Taip pat su PVSV ataskaita galima susipažinti interneto svetainėje www.infraplanas.lt.

Viešas susirinkimas įvyks 2018 m. sausio 11 d. 17 val., Bubių seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Seniūnijos g. 1, Bubių k., Bubių sen., Šiaulių r. sav.

Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu, faksu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

Su Vėjo jėgainės PVSV ataskaita galite susipažinti čia

Atgal