Informacija apie Autoserviso su administracinėmis patalpomis (Kad. Nr. 5247/0007:772, Jonučių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav.), statybos ir eksploatacijos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Autoserviso su administracinėmis patalpomis (Kad. Nr. 5247/0007:772, Jonučių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav.), statyba ir eksploatacija.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Sunkiųjų ir lengvųjų transporto priemonių techninės priežiūros, remonto, plovimo darbai bei sunkiojo transporto saugojimas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Pegasas ir partneriai“, įmonės kodas – 300060406, Liepų g. 32, Garliavos m., LT-53205, Kauno r. sav., mob. tel. (8-37) 40 99 80, (8-68) 54 71 10, el. p. mpupeikis@pegasas-trans.lt. Kontaktinis asmuo: Marius Pupeikis.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, faks. (8–37) 40 75 49, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima Alšėnų seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Žiedo g. 2, Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav., darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2018 m. vasario 21 d. iki 2018 m. kovo 7 d. Taip pat su PVSV ataskaita galima susipažinti interneto svetainėje www.infraplanas.lt.

Viešas susirinkimas įvyks 2018 m. kovo 7 d. 17 val., Alšėnų seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Žiedo g. 2, Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav.

Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu, faksu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

Su parengta PVSV ataskaita galite susipažinti čia

Atgal