Planuojamos plėsti galvijų auginimo veiklos (Kad. Nr. 5544/0002:61, Kad. Nr. 5544/0002:83, Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) viešo pristatymo visuomenei susirinkimo protokolas ir dalyvių sąrašas

Skaityti

Informacija apie gamybos, pramonės paskirties pastato – biokuro vandens šildymo katilinės (galia 2×8 MW) Beržų g. 6B, Panevėžys, statybos PVSV ataskaitą ir viešą susirinkimą

Skaityti

Informacija apie Planuojamos plėsti galvijų auginimo veiklos (Kad. Nr. 5544/0002:61, Kad. Nr. 5544/0002:83, Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Skaityti

Mišrių gyvulių ir naminių paukščių auginimo veiklos Audriaus Banionio ūkyje Margininkų kaime pataisyta PAV ataskaita atsižvelgiant į visuomenės pasiūlymus

Skaityti

INFORMACIJA apie rekonstruojamo sveikatinimo, kultūros ir užimtumo komplekso Perkūno al. 5, Kaune, atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Skaityti

INFORMACIJA apie švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimo ir auginimo veiklos, Vincentavos k., Josvainių sen., Kėdainių r., atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Skaityti

INFORMACIJA apie švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimo ir auginimo veiklos, Smilgaičio g. 10, Ruseinių k., Josvainių sen., Kėdainių r., atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Skaityti

Mišrių gyvulių ir naminių paukščių auginimo veiklos Audriaus Banionio ūkyje Margininkų kaime poveikio aplinkai vertinimo (PAV) viešo pristatymo visuomenei susirinkimo protokolas ir dalyvių sąrašas

Skaityti

Gamybos, pramonės paskirties pastato – biokuro vandens šildymo katilinės (galia 2×8 MW) Beržų g. 6B, Panevėžys, statybos PVSV viešo pristatymo visuomenei susirinkimo protokolas ir dalyvių sąrašas

Skaityti

Kalakutų ūkio (Nartelio g. 16, Narto k. (Kad. Nr. 5160/0001:211), Suvalkiečių g. 50, Nartelio k. (Kad. Nr. 5160/0004:289), Ąžuolų g. 8, Narto Naujienos k. (Kad. Nr. 5160/0005:188), Liudvinavos sen., Marijampolės sav.) plėtros PVSV ataskaitos viešo pristatymo visuomenei susirinkimo protokolas ir dalyvių sąrašas

Skaityti