Informacija apie šalto ir karšto vandens skaitiklių gamybos gamyklos (Veterinarų g. 52, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav.) statybos ir eksploatavimo poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Skaityti

INFORMACIJA apie šalto ir karšto vandens skaitiklių gamybos gamyklos (Veterinarų g. 52, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav.) statybos, atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Skaityti

Vėjo elektrinių parko Šilutės r. sav. Juknaičių sen., Domaičių k. įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos viešo pristatymo visuomenei susirinkimo protokolas ir dalyvių sąrašas

Skaityti

Informuojame, kad Mykolo Lietuvio gatvės poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaita pateikta PAV subjektams.

Skaityti

UAB „Marex Boats“, stikloplastikinių variklinių laivų gamybos įmonės (Eglių g. 1, Ilgakiemio k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav.), plėtros ir eksploatacijos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) viešo pristatymo visuomenei susirinkimo protokolas ir dalyvių sąrašas

Skaityti

INFORMACIJA apie požeminės automobilių stovėjimo aikštelės po Vienybės aikšte, Kauno mieste statybos ir eksploatacijos atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Skaityti

ŽŪB „Atžalynas“ (Verebiejų k., Simno sen., Alytaus r. sav.) plėtros poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) viešo pristatymo visuomenei susirinkimo protokolas ir dalyvių sąrašas

Skaityti

Informacija apie parengtą Planuojamo vėjo elektrinių parko Šilutės raj. savivaldybėje, Juknaičių seniūnijoje, Domaičių kaime poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Skaityti

Informacija apie UAB „Marex Boats“, stikloplastikinių variklinių laivų gamybos įmonės (Eglių g. 1, Ilgakiemio k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav.), plėtros ir eksploatacijos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Skaityti

INFORMACIJA apie sandėliavimo paskirties pastatų (R. Kalantos g. 49, Kaunas) statybos ir eksploatavimo, atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Skaityti

INFORMACIJA apie kaimo turizmo veiklos ūkininko sodyboje (Paežerės g. 2A, Paserninkų k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav.), atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Skaityti

4 vėjo jėgainių (Kad. Nr. 7713/0004:223, Kad. Nr. 7713/0004:224, Kad. Nr. 7713/0004:225, Kad. Nr. 7713/0004:226, Užkertenių k., Batakių sen., Tauragės r. sav.) rekonstrukcijos PVSV viešo pristatymo visuomenei susirinkimo protokolas ir dalyvių sąrašas

Skaityti

Informacija apie ŽŪB „Atžalynas“ (Verebiejų k., Simno sen., Alytaus r. sav.) plėtros poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Skaityti

Informacija apie Šakių r. Griškabūdžio ŽŪB (Kad. Nr. 8440/0001:338, Kad. Nr. 8440/0001:11, 8440/0001:305, Katilių k. ir Pentiškių k., Griškabūdžio sen., Šakių r. sav.) plėtros PVSV ataskaitos viešo pristatymo visuomenei protokolą ir dalyvių sąrašą

Skaityti

Planuojamos tiesti Mykolo Lietuvio gatvės Vilniaus mieste poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos viešo pristatymo visuomenei susirinkimo protokolas ir dalyvių sąrašas

Skaityti

Informacija suinteresuotai visuomenei dėl planuojamos Mykolo Lietuvio gatvės PAV ataskaitos.

Skaityti

Informacija apie 4 vėjo jėgainių (Kad. Nr. 7713/0004:223, Kad. Nr. 7713/0004:224, Kad. Nr. 7713/0004:225, Kad. Nr. 7713/0004:226, Užkertenių k., Batakių sen., Tauragės r. sav.) rekonstrukcijos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Skaityti

Vilniaus mieste planuojamos Mykolo Lietuvio gatvės poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos viešinimas

Skaityti

Informacija apie Griškabūdžio ŽŪB poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Skaityti

INFORMACIJA apie 4 vėjo jėgainių Užkertenių k., Batakių sen., Tauragės r. rekonstrukcijos atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Skaityti

Planuojamos plėsti galvijų auginimo veiklos (Kad. Nr. 5544/0002:61, Kad. Nr. 5544/0002:83, Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) viešo pristatymo visuomenei susirinkimo protokolas ir dalyvių sąrašas

Skaityti

Informacija apie gamybos, pramonės paskirties pastato – biokuro vandens šildymo katilinės (galia 2×8 MW) Beržų g. 6B, Panevėžys, statybos PVSV ataskaitą ir viešą susirinkimą

Skaityti

Informacija apie Planuojamos plėsti galvijų auginimo veiklos (Kad. Nr. 5544/0002:61, Kad. Nr. 5544/0002:83, Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Skaityti

Mišrių gyvulių ir naminių paukščių auginimo veiklos Audriaus Banionio ūkyje Margininkų kaime pataisyta PAV ataskaita atsižvelgiant į visuomenės pasiūlymus

Skaityti

INFORMACIJA apie rekonstruojamo sveikatinimo, kultūros ir užimtumo komplekso Perkūno al. 5, Kaune, atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Skaityti

INFORMACIJA apie švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimo ir auginimo veiklos, Vincentavos k., Josvainių sen., Kėdainių r., atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Skaityti

INFORMACIJA apie švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimo ir auginimo veiklos, Smilgaičio g. 10, Ruseinių k., Josvainių sen., Kėdainių r., atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Skaityti

Mišrių gyvulių ir naminių paukščių auginimo veiklos Audriaus Banionio ūkyje Margininkų kaime poveikio aplinkai vertinimo (PAV) viešo pristatymo visuomenei susirinkimo protokolas ir dalyvių sąrašas

Skaityti

Gamybos, pramonės paskirties pastato – biokuro vandens šildymo katilinės (galia 2×8 MW) Beržų g. 6B, Panevėžys, statybos PVSV viešo pristatymo visuomenei susirinkimo protokolas ir dalyvių sąrašas

Skaityti

Kalakutų ūkio (Nartelio g. 16, Narto k. (Kad. Nr. 5160/0001:211), Suvalkiečių g. 50, Nartelio k. (Kad. Nr. 5160/0004:289), Ąžuolų g. 8, Narto Naujienos k. (Kad. Nr. 5160/0005:188), Liudvinavos sen., Marijampolės sav.) plėtros PVSV ataskaitos viešo pristatymo visuomenei susirinkimo protokolas ir dalyvių sąrašas

Skaityti