Informacija suinteresuotai visuomenei dėl planuojamos Mykolo Lietuvio gatvės PAV ataskaitos.

Skaityti

Informacija apie 4 vėjo jėgainių (Kad. Nr. 7713/0004:223, Kad. Nr. 7713/0004:224, Kad. Nr. 7713/0004:225, Kad. Nr. 7713/0004:226, Užkertenių k., Batakių sen., Tauragės r. sav.) rekonstrukcijos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Skaityti

Vilniaus mieste planuojamos Mykolo Lietuvio gatvės poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos viešinimas

Skaityti

Informacija apie Griškabūdžio ŽŪB poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Skaityti

INFORMACIJA apie 4 vėjo jėgainių Užkertenių k., Batakių sen., Tauragės r. rekonstrukcijos atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Skaityti

Planuojamos plėsti galvijų auginimo veiklos (Kad. Nr. 5544/0002:61, Kad. Nr. 5544/0002:83, Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) viešo pristatymo visuomenei susirinkimo protokolas ir dalyvių sąrašas

Skaityti

Informacija apie gamybos, pramonės paskirties pastato – biokuro vandens šildymo katilinės (galia 2×8 MW) Beržų g. 6B, Panevėžys, statybos PVSV ataskaitą ir viešą susirinkimą

Skaityti

Informacija apie Planuojamos plėsti galvijų auginimo veiklos (Kad. Nr. 5544/0002:61, Kad. Nr. 5544/0002:83, Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Skaityti

Mišrių gyvulių ir naminių paukščių auginimo veiklos Audriaus Banionio ūkyje Margininkų kaime pataisyta PAV ataskaita atsižvelgiant į visuomenės pasiūlymus

Skaityti

INFORMACIJA apie rekonstruojamo sveikatinimo, kultūros ir užimtumo komplekso Perkūno al. 5, Kaune, atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Skaityti